Canxi ống- Calcicaddi LKPT

CALCIADDI LKPT” là một thực phẩm bảo vệ sức khỏe được chứa các thành phần bổ sung canxi, vitamin K2 và vitamin D3 để giúp hỗ trợ sức khỏe xương và răng. Mỗi 10ml sản phẩm chứa 800mg canxi gluheptonate, 100mg canxi lactate, 10mcg vitamin K2 và 100IU vitamin D3.